Přihláška Kalendář 2019


Přihlašovatel

Název: Královéhradecký kraj
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
Ulice: Pivovarské náměstí 1245
Město, PSČ: Hradec Králové , 500 03
Stát: Česko

Korespondenční adresa

Ulice:
Město, PSČ: ,
Stát: Česko

Kontaktní osoba

Příjmení: Kratochvílová
Jméno: Vlasta
Titul: Ing.
Telefon: 736 521 802
Email: vkratochvilova@kr-kralovehradecky.cz

Soutěžní kalendář

Typ: Nástěnný kalendář
Název: Tváře první republiky
Fotograf:
Grafik/výtvarník: Pavel, Hrach, ak. malíř
Vydavatel: Královehradecký kraj
Tiskárna: Dukase s.r.o.
Tisková technologie: ofset
Spoluautor:
Jana Bačová Kroftová, MgA., výtvarnice
Lenka, Jaklová, Mgr., publicistka
vel, Hrach, ak. malíř, malíř
Popis: Portréty čtrnácti osobností Královéhradeckého kraje - kresbou i slovem - představují 2 x sedm statečných mužů a žen, kteří měli rozhodující vliv na utváření demokratického Československa. Tvůrce, určující nové umělecké směry (František Kupka, Josef Čapek), vizionářského starostu a producenta moderního města Hradce Králové Františka Ulricha, výjimečného politika Aloise Rašína, udatného generála Rudolfa Medka, německo-českého olympionika Emericha Ratha i geniálního vynálezce, podnikatele a zakladatele rodinné automobilky Františka Karla Janečka. Ať ten či onen, ať ta či ona – v přelomové době se rozhodli jít nevyšlapanou cestou. A nebyla právě snadná! Autorka kreseb – výtvarnice Jana Bačová Kroftová kresbami do kalendáře navazuje na svůj cyklus osobností Každý den/ Every day.

Fotografie


Přední strana

Přední strana