Přihláška Kalendář 2019


Přihlašovatel

Název: Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.o.
IČ: 70985383
DIČ:
Ulice: Sokolovská 1997 1997
Město, PSČ: Český Těšín, 73701
Stát: Česko

Korespondenční adresa

Ulice: Sokolovská 1997
Město, PSČ: Český Těšín, 73701
Stát: Česko

Kontaktní osoba

Příjmení: Ďurčeková
Jméno: Jarmila
Titul: Mgr
Telefon: 724865928
Email: jarmila.durcekova@csstesin.cz

Soutěžní kalendář

Typ: Nástěnný kalendář
Název: Retro kavárna
Fotograf: Izabela Zajac
Grafik/výtvarník: Izabela Zajac
Vydavatel: Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.o.
Tiskárna: Grafické a reklamní studio Alevan
Tisková technologie: digitální tisk
Spoluautor:
Pavel Cieslar, Mgr., pedagog


Popis:

Fotografie


Přední strana